a21studĩo

Location: Nhatrang

Project area: 360sqm

Materials: Concrete, reclaimed materials

Completed: 11/2016

Photographs: Quang Tran

Project description: 

Ngôi nhà là một hồi ức về ngôi nhà truyền thống của dân tộc Chăm, nhưng với một không gian sống hiện đại.

Mục đích của việc thiết kế là làm cho một ngôi nhà sử dụng các vật liệu địa phương quen thuộc với phương pháp xây dựng bình thường.

 

The house is nostalgia for Cham ethnic’s traditional house with a modern living space.

The aim of the design is making a house using all familiar local materials and nomal building methods.