a21studĩo

Location: Saigon

Project area: 564sqm

Materials: Concrete, reclaimed materials

Completed: 2/2017

Photographs: Quang Tran

Project description: 

Khách sạn được lấy cảm hứng từ không gian sinh hoạt của những gia đình sống ở những con hẻm ở Sài Gòn

 

The hotel is inspired by the space of the alleys in Saigon.